Search for more Public Notices in your area
General

Independent Member

Notice ID: MFN0605372

Notice effective from
15th April 2021 to 15th May 2021

Aelod Annibynnol

Annibynnol? Safonau Uchel?

Oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn safonau ym mywyd cyhoeddus a dymuniad i wasanaethu'r gymuned leol a chynnal democratiaeth leol?

Mae gan Gyngor Sir y Fflint swydd gwag ar gyfer aelod annibynnol i wasanaethu ar ei Bwyllgor Safonau. Nod y Pwyllgor Safonau yw hyrwyddo, cynnal a gwella safonau ymddygiad aelodau'r Awdurdod. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos ei bod yn wrthrychol, annibynnol a diduedd, a gyda sgiliau da o ran gwrando a gweithio mewn t?m.

Telir Iwfans i aelodau fesul cyfarfod a gallant hawlio ad-daliad am deithio a chynhaliaeth.

Am becyn gwybodaeth a ffurflen gais ewch i adran swyddi gwag gwefan Cyngor Sir y Fflint neu cysylltwch a: Gareth Owens, Cyngor Sir y Fflint, Ffon: 01352 702344 Ebost:

Gareth.legal@flintshire.gov.ukDyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb Dydd Llun 10fed Mai 2021.

Dyddiad cyfweld: Dydd Mercher 26fed Mai 2021.

Independent Member

Independent? High Standards?

Do you have a keen interest in standards in public life and a wish to serve the local community and uphold local democracy?

Flintshire County Council has a vacancy for an independent member to serve on its Standards Committee. The Standards Committee aims to promote, maintain and improve standards of conduct by members of the Authority. The successful candidate will be able to demonstrate objectivity, independence and impartiality and will have good listening skills and team working skills.

Members are paid an allowance per meeting and can claim reimbursement for travel and subsistence.

For an information pack and application form please visit the Flintshire County Council website's vacancies section or contact: Gareth Owens, Flintshire County Council, Phone: 01352 702344 Email:

Gareth.legal@flintshire.gov.ukClosing date for applications: 9am Monday 10th May 2021.

Interview date: Wednesday 26th May 2021.

Attachments

MFN0605372.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices